Servicii Oferite

 • Dezbatere succesorală
 • Lichidarea pasivului succesoral
 • Testamente
 • Divorţuri
 • Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare
 • Contracte de vânzare-cumpărare/ donaţie/ schimb/ întreţinere/ rentă viageră
 • Contracte de partaj/ lotizare/ alipire
 • Contracte de ipotecă
 • Contracte de comodat / închiriere
 • Declaraţii
 • Procuri
 • Legalizări de copii ale unor înscrisuri
 • Legalizări de Semnătură, specimene de semnătură şi sigilii
 • Legalizarea semnăturii traducătorului
 • Darea de dată certă unor înscrisuri
 • Acte constitutive şi adiţionale pentru societăţi comerciale
 • Eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite
 • Certificarea unor fapte
 • Certificarea proceselor-verbale şi a hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor
 • Redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic
 • Primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de care dispune biroul notarial;
 • Activităţi fiduciare
 • Deplasări la domiciliu sau sediu în limitele circumscripţiei teritoriale (Bucureşti), cu precizarea motivului întemeiat pentru care se solicita deplasarea.